Andraž nad Polzelo, Cerkev sv. Andraž

Foto: firma Anton Škrabl

Anton Škrabl bouwde in 2005 opus 148. Een nieuw mechanisch sleepladen-orgel voor de Cerkev sv. Andraž in Andraž nad Polzelo (Slovenië).

Dispositie:

Manual I (Hauptwerk): C-g3  Flavta 8′, Prinzipal 4′, Koničasta Flavta 4′, Kvinta 2 2/3′, Prinzipal 2′, Mixtura 4 vr. (1 1/3′).
Manual II (Rückpositiv): C-g3  Bordon 8′, Cevna Flavta 4′, Gozdna Flavta 2′, Larigot 1 1/3′, Tremulant.
Pedal: C-f1 Subbas 16′, Pommer 8′.
Koppelingen: Manual I – Manual II, Pedal – Manual I, Pedal – Manual II.