Baak, Sint Martinuskerk

Foto’s: jancoschout@solcon.nl © 2007
Info: Piet Bron

Het orgel van de Sint Martinuskerk in Baak begint in 1788. In dat jaar bouwde Abraham Meere een éénklaviersorgel (13 registers) voor de Rooms-Katholieke schuilkerk “De Liefde” in Amsterdam. In 1850 bouwde Lindsen een nieuw tweeklaviers orgel voor de kerk. Het oude orgel verkocht hij aan de parochie te Baak voor de in 1837 gebouwde kerk. Vanwege ruimtegebrek werd de bas van de Bourdon 16′ niet geplaatst. In 1891 werd een nieuwe neogotische kerk gebouwd, ontworpen door Tepe. De gebroeders Gradussen plaatsten het Meere-orgel over in 1892. Hierbij werd een nieuwe neogotische orgelkas gemaakt. Gradussen plaatste tien pijpen uit het Meere-front opnieuw in het front, maar nu niet sprekend. Verder werd een nieuwe windvoorziening aangelegd, de klaviatuur werd vernieuwd en de mechanieken werden deels nieuw gemaakt. Van Meere nam Gradussen de windlade, 11 registers en een deel van de tractuur over. De Cornet werd vervangen door een Openfluit 8′ die daarom alleen discant is, en de Trompet door een Gamba 8′. In 1960 restaureerde Elbertse het orgel. Zij plaatsten een vrij pedaal, dat los van het orgel onder het venster aan de westzijde is geplaatst. Dit pedaal heeft alleen een Subbas 16′. In de loop van de tijd is er verschillende keren aan het orgel gewerkt. Daarbij zijn verschillende registers geheel of gedeeltelijk vernieuwd. De dispositie:

Manuaal: C – f3
Bourdon 16 (D)
Quintadena 8
Gamba 8 (1892)
Open Fluit 8 (D, 1892)
Octaaf 4
Gemshoorn 4
Roerfluit 4
Fluit 2 2/3
Octaaf 2
Flageolet 1
Mixtuur-Cornet III sterk.

Pedaal: C – d1
Subbas 16 (1960)
Pedaalkoppel (1960)