Bergschenhoek, Geref. Kerk Vrijgemaakt “Het Baken”

Foto’s: Richard Vos

Artikel in het kerkblad geschreven door de organist Richard Vos in 2002:

Allereerst is het een Engels orgel. Het is in grote lijnen een goede representant van de vroeg-Victoriaanse orgelbouwperiode (eerste helft van de 19e eeuw), en is gemaakt in 1842, en daarmee 160 jaar oud. Gelukkig gaan orgels van dit kaliber en deze kwaliteit enkele honderden jaren mee, zodat eventuele zorg over de leeftijd overbodig is. Het instrument is gemaakt door de orgelbouwer N. Fisher, voor de meeste onder u waarschijnlijk een volstrekt onbekende. Het pijpwerk is gemaakt door een zekere Wilson, waarvan de naam op het pijpwerk met grote regelmaat is terug te vinden. Het klankkarakter kunt u natuurlijk het best zelf ervaren, maar voor de liefhebber: de klank wordt gevormd door een stevige, maar belijnde grondtoon, met daarnaast een fraaie boventoonontwikkeling die al vanaf de open Diapason 8ft inzet.
Het orgel is in 1893 en 1960 technisch onder handen genomen. Daarbij zijn een aantal onderdelen aangepast en vervangen aan de toenmalige smaak en stijl. Het orgel zoals het nu (nog) staat in een kerk in Wirdum (nabij Leeuwarden) is in 1992 teruggebracht (gereconstrueerd) naar de oorspronkelijke bedoelingen van Fisher. Daartoe zijn er drie registers die in 1893 zijn bijgeplaatst vervangen, namelijk de Trumpet, de Sesquialtra-Cornet (reconstructie) en de Bourdon 16 ft. De originele orgelkas is rond de eeuwwisseling verloren gegaan. Daarop is begin 1900 een nieuwe kas gemaakt, helaas met een matige kwaliteit. De kwaliteitsproblemen en de nieuwe situatie in de kerk te Wirdum hebben geleid tot de bouw van een nieuwe orgelkas, waarvoor een bestaand front is gebruikt wat afkomstig is van een orgel wat is gebouwd voor Napoleon III. De details van het houtwerk zijn verder in stijl vervaardigd.
Een orgel met een historie, een kwalitatief hoogwaardig orgel, en een orgel wat destijds ontworpen is voor de gemeentezang. Wie had ooit kunnen denken dat we een dergelijk instrument mochten plaatsen in onze nieuwe kerk. We mogen God danken dat Hij het mogelijk heeft gemaakt dit orgel aan te schaffen.
Wij zijn veelvuldig gefeliciteerd met het nieuwe orgel. Het genoegen ù te feliciteren met dit instrument is geheel onzerzijds.

Namens de orgelcommissie,
Richard Vos

De dispositie:

Great: 
Open Diapason 8 ft.
Dulciana 8 ft.
Stop Diapason Bass 8 ft.
Stop Diapason Treble 8 ft.
Principal 4 ft.
Fifteenth 2 ft.
Sesquialtra Bass 3 rks.
Cornet Treble 3 rks

Swell: 
Double Diapason 16 ft.
Open Diapason 8 ft.
Stopped Diapason 8 ft.
Principal 4 ft.
Trumpet 8 ft.

Pedal: 
Bourdon 16 ft.

Koppelingen:
Great to Swell
Swell Octave
Great to Pedal
Swell to Pedal

Stemming: Young