Beverwijk, Doopsgezinde Kerk

Foto: Marcel Pelt

De dispositie van het Van Gelder-orgel: (1892)

Manuaal. (C-f3)
Prestant 8
Gamba 8
Bourdon 8
Celeste (D)
Octaaf 4
Flûte harmonique 4
Octaaf 2
Clarinet 8 B/D (doorslaand).

Pedaal. C-d1. Aangehangen.
M.u.v. de Prestant 8’ staan alle registers in een zwelkast