Blauwhuis, Sint Vituskerk, koororgel

Foto’s : ©  Dennis Wubs

In de Sint-Wirokerk te Oosterwierum stond rond 1850 een klein orgel. Het is in 1892 vervangen door een harmonium. De Zusters van Liefde van Tilburg trokken in 1860 in de leegstaande voormalige schuilkerk van Sint Willibrordus aan de Korenmarkt te Leeuwarden. Het gebouw werd door hen in 1862 gekocht. Al kort hierna werd een orgel aangeschaft. Zij bleven hier tot 1882, toen ze verhuisden naar een nieuw gesticht, het Sint Jozefpension, aan de Grote Kruisstraat. Hier plaatste C.B. Adema in 1903 een nieuw orgel. Over het oude orgel dat zij in gebruik hadden is niets bekend. Het is waarschijnlijk in 1882 wel overgeplaatst naar de nieuwe kapel. Het Adema-orgel bleef in gebruik tot de sluiting van het pension in 1979. Daarna is het door H. Dantuma gereviseerd en overgeplaatst naar de Sint Wirokerk in Oosterwierum. De dispositie werd gewijzigd: de Viola 8′ verving men door een Octaaf 2′ en de Vox Celeste door een Quint. Het orgel is geheel mechanisch. Het heeft een

sleeplade. Er is geen pedaal aanwezig.

  • Na een laatste viering op 20 januari 2013 is het kerkgebouw gesloten voor de eredienst.
  • W. Te Groen plaatste het orgel over naar de Sint Vituskerk in Blauwhuis waar het wordt gebruikt als koororgel.

Dispositie:

Manuaal:
Prestant 8′
Holpyp 8′ (gedeeld tussen f en fis)
Prestant 4′
Quint 2 2/3′ (vanaf fis)
Octaaf 2′ (vanaf fis)