Bocholt, Sankt Georg-Kirche, Kreuzwegkapelle

Foto’s: Wim Verburg – 200? – 2010

Die Disposition der Gebrüder Oberlinger Chororgel: (1983)
Manual: (C-f3)
Bourdon 8 B/D
V.d.Gamba 8 D
Principal 4
Rohrflöte 4 B/D
Schwiegel 2
Krummhorn 8 B/D
Pedal (C-d1), angehangen