Bologna, Basilica di San Martino Maggiore

Klik op deze link naar Wikimedia Commons voor een foto van het orgel

Giovanni Cipri bouwde in 1556 een nieuw mechanisch springladen-orgel met 1 manuaal en pedaal voor de Basilica di San Martino Maggiore in Bologna (Bologna) Italië. Filippo e Francisco Gatti  breidde het instrument in 1752-1755 uit. In 1817 is het omgebouwd door Vincenzo Mazzetti. Franz Zanin voerde in 1979-1995 een conserverende restauratie uit.

Dispositie:

Manuale: 57 toetsen 
Fila superiore – Concerto
Flauto in VIII [1]
Flauto in XII [2]
Voce umana [3]
Cornetta[4]

Fila inferiore – Ripieno
Principale 16′
Ottava
Quintadecima
Decimanona
Vigesimaseconda
Vigesimasesta
Vigesimanona
Trigesimaterza

Pedale: 18 toetsen
Contrabbasso 16′ (al Pedale)