Broseley, All Saint’s Church

Foto: Daniel Verhulst

1847 J.W. Walker & Sons, plaatsing van een orgel in de kerk.
1892 J. Nicholson & Co., plaatsing van het orgel bij het koor, wijziging klavieromvang en dispositie.
1976 Daniel Verhulst, demontage, restauratie en terugplaatsing op de gallerij. Nieuwe sleeplade met mechanische tractuur voor het pedal en dispositie-wijzigingen/uitbreiding.
1982 Paul Derett, schoonmaak na groot onderhoud aan de kerk
2004 Onbekend, werkzaamheden.
De dispositie:

Great Organ: (C-g3)
Open Diapson 8
Stopt Diapason 8
Dulciana 8 (cº)
Principal 4
Flute 4
Twelfth 2 2/3
Fifteenth 2
Sesquialtera III
Trumpet 8
Clarinet 8
Swell Organ: (C-g3)
Open Diapason 8
Stopt Diapason 8
Viola di G 8
Vox Celeste II 8
Principal 4
Fifteenth 2
Mixture IV
Contra-Oboe 16
Trumpet 8
Pedal Organ: (C-f1)
Bourdon 16
Principal 8
Fifteenth 4
Trombone 16
Trumpet 8

3 couplers
Swell to Great
Great to Pedal
Swell to Pedal

   
Lade Great Organ Walker 1847, loopt van GG tot g3
Lade Swell Organ Nicholson 1892 CC – g3
Lade Pedal Organ nieuw in 1976 CCC- f1
Great Organ:
Sesquialtera III CC 17 – 19 – 22 1 3/5’ – 1 1/3’ – 1’
C’’’ 15 – 17 – 19 2’ – 1 3/5’ – 1 1/3’ (was tot 1976 2’ – 1 1/3’)
Swell Organ:
Mixture IV CC (1) 19 – 22 – 26 – 29 1 1/3’ – 1’ – 2/3’ – ½’
C (13) 15 – 19 – 22 – 26 2’ – 1 1/3’ – 1’ – 2/3’
C (25) 12 – 15 – 19 – 22 2 2/3’ – 2’ – 1 1/3’ – 1’
C (37) 12 – 15 – 15 – 19 2 2/3’ – 2’ – 2’ – 1 1/3’
Op de sleep van de v.m. Oboe
   
Contra-Oboe Cº – g3 ex Nicholson 1892, op sleep van de v.m. Double Diapasón 16’
Bourdon 16 = Nicholson 1892
Principal 8 = ex Doseley, W.J. Bird & Co circa 1910
Fifteenth 4 = ex Bicholson, discant v.m. Double Diapasón 16’ Sw
Trombone 16 = ex Prinsessekerk Amsterdam
Trumpet 8 = ex Doseley , W.J. Bird & Co circa 1910, nieuwe lepels en tongen