Calvi, Pro-Cathédrale Saint-Jean-Baptiste

Klik op deze link voor een foto van het orgel

In de Pro-Cathédrale Saint-Jean-Baptiste in Calvi (Haute-Corse (2B)) Frankrijk, staat een mechanisch sleepladen-orgel dat in 1774 is gebouwd door Giovanni Battista Ciurlo. Bartoloméo Formentelli restaureerde het instrument in 1993.

Dispositie:

Clavier Manuel: CDEFGA-c3 (deling tussen h en c1) Principale 8′, Ottava 4′, Flauto in Ottava 4′, Quintadecima 2′, Decimanona 1 1/3′, Vigesimaseconda 1′, Vigesimasesta 2/3′, Vigesimanona 1/2′, Flagioletto 1′, Cornetti 3 rangs, Sesquialtera 2 rangs.
Pédale: CD – c° Aangehangen.
Overige registers: Tamburo.