Cuijk, Sint Martinuskerk, Koororgel

Foto’s: © janco.schout@wolmail.nl

  • In de Sint Martinuskerk te Cuijk is op 1 februari 1983 een koororgel in gebruik genomen. Het instrument is een oud Engels orgel zonder pedaal, gebouwd rond 1865 door W.C. Mack voor een Heacham Hall in Norfolk. Heacham Hall is in 1941 afgebrand, maar het orgel heeft men blijkbaar kunnen redden. Het is daarna opgeslagen. In 1961 werd het geplaatst naar de Mission to Seamen’s Church in Great Yarmouth.
  • De heer L. Hillebrands uit Nietap kocht het in de jaren zeventig van de twintigste eeuw. Via de orgelmakers Hendriksen & Reitsma kwam het in Cuijk terecht. Het werd door hen geheel gerestaureerd. Het orgel staat geheel in een zwelkast opgesteld.

Dispositie van het W. C. Mack orgel:

Manuaal: C – f3
Open Diapason 8 (c0)
Stop Diapason Treble 8
Diapason Bass 8

Principal 4

Geen pedaal