Culemborg, Grote Kerk, Koororgel

Foto: Wim Verburg © 2004

  • Het koororgel dat in de Grote Kerk van Culemborg staat werd pas in 1968 in de kerk geplaatst. Het is gebouwd door een onbekende bouwer. Vermoedelijk is het afkomstig uit een Rooms-Katholieke (Amsterdamse?) schuilkerk. Dit vermoeden wordt versterkt door het monogram IHS op het orgel (Iesus Hominum Salvator). De schuilkerkorgels waren meestal kleine viervoetswerken, omdat de ruimte niet al te groot was. Na de Franse tijd zijn veel schuilkerken door grote kerkgebouwen vervangen, en de (te) kleine orgels werden te koop aangeboden.
  • Het orgel heeft omstreeks 1840 een plaats gekregen in de Gereformeerde Kerk van Naarden. In 1937 verhuisde het instrument naar Baarn, waar het door N.A. van Dam werd geplaatst in het Gebouw voor Christelijke Belangen (Hervormde Evangelisatie). Eind jaren zestig werd het door de kerkvoogdij van Culemborg aangekocht. Het instrument verkeerde in slechte staat. Ook de kas was ernstig beschadigd. Enkele stemmen waren duidelijk niet origineel. Een restauratie werd door fa. J. de Koff & Zoon in 1967 uitgevoerd. Het orgel bleek bij deze restauratie ook ouder pijpwerk van de hand van Apollonius Bosch te bevatten, uit ca. 1640. Het orgel zelf wordt gedateerd rond 1750.
  • In november 2011 is de firma Van Rossum Orgelbouw begonnen met een nieuwe restauratie van het orgel. Op 16 november 2012 is het orgel weer in gebruik genomen met een concert door adviseur Peter van Dijk.

De dispositie van het orgel: (bouwjaar onbekend; veel ouder pijpwerk)

Manuaal: C – c3
Prestant 8 D
Holpyp 8
Prestant 4
Octaaf 4 B/D
Holfluyt 4
Quint 3
Octaaf 2
Mixtuur 2 st. B/D
Cimbel 2 st
Sexquialter 2 st. D
Dulciaan 8

Pedaal: C – f0
Aangehangen