Damasławek, Parochiekerk

Foto’s: Wim Verburg (Situatie in Tilburg).

De door HC van Bonsel ontworpen parochiekerk van de Hl Margarita Maria werd op 10 december 1922 ingewijd door pastoor de Beer (pastoor van de Hasselt). Zoals in die tijd gebruikelijk was vereiste de bouw van een kerk, pastorie en de voor een parochie klassieke bijgebouwen zoals scholen en een patronaatsgebouw, zoveel geld dat pas rond 1940 serieus gedacht kon worden aan de aanschaf van een passend orgel. Voor die tijd moest de toenmalige organist, J Hombergen, het doen met een eenvoudig harmonium. Het “Comitéé voor Kerkversiering”, onder voorzitterschap van dirigent A van Luyk, kreeg van het kerkbestuur de opdracht de bouw van een nieuw orgel te verwezenlijken. Na rijp beraad gaf het comitéé de opdracht daarvoor in 1941 aan de firma Bern. Pels en Zoon uit Alkmaar. Voor een bedrag van 12.000 gulden werd een tweeklaviers electro-pneumatisch orgel geleverd met 33 registers (op dit moment met zo’n 2000 pijpen het op éééén na grootste orgel in Tilburg). Op 7 juni 1942 werd het orgel ingezegend door Mgr. Mutsaerts. Na de inzegening volgde een inspeling door de organisten J Hombergen en J van Leeuwen (organist van ’t Heike).

In de jaren na 1960 begon het orgel steeds slechter te functioneren; windlekkages en elektrische storingen maakten een algehele renovatie noodzakelijk. Het bleef echter bij het uitvoeren van een aantal kleine, noodzakelijke reparaties. Eind jaren ’80 bleek het orgel zich in een dermate deplorabele toestand te bevinden dat besloten werd een algehele restauratie te laten uitvoeren door de firma Pels & van Leeuwen uit ‘s-Hertogenbosch. De laden werden nagezien en waar nodig gerepareerd, pijpwerk werd hersteld en de versleten elektrische onderdelen werden vervangen. Tenslotte werd het instrument opnieuw geïntoneerd en gestemd. Door deze restauratie is het wederom mogelijk het orgel te gebruiken ter opluistering van de liturgievieringen in de kerk.

In 2016 is de Maria Margaritakerk gesloten. Het orgel werd verkocht aan de Parochiekerk in Damasławek in Polen.

Dispositie:

Hoofdwerk: C – d3 Bourdon 16′, Prestant 8′, Flûte Harmonique 8′, Spitsgamba 8′, Bourdon 8′, Octaaf 4′, Roerfluit 4′, Kwint 2 2/3′, Octaaf 2′, Mixtuur IV-VI sterk, Trompet Harmonique 8′.
Zwelwerk: C – d3 Quintadeen 16′, Prestant 8′, Salicionaal 8′, Vox Caelestis 8′, Roerfluit 8′, Tolkaan 4′, Koppelfluit 4′, Spitskwint 2 2/3′, Blokfluit 2′, Terts 1 3/5′, Acuta IV sterk, Hobo 8′, Vox Humana 8′, Schalmey 4′, Tremolo.
Pedaal: C – c1 Prestantbas 16′, Subbas 16′, Zacht Gedekt 16′ – transmissie, Octaafbas 8′ – transmissie, Gedekt 8′ – transmissie, Koraalbas 4′ – transmissie, Bazuin 16′, Trombone 8′ – transmissie.
Koppelingen: Hoofdwerk – Zwelwerk, Pedaal – Hoofdwerk, Pedaal – Zwelwerk.
Speelhulpen: 1 vrije combinatie, 6 vaste combinaties (pp – p – mf – f – ff – tutti), Automatisch pedaal, Tongwerken uit, Generaal Crescendo.