Den Haag, Den Haag, Zorgcentrum Swaenesteyn, Kistorgel

Klik op deze link naar Organindex.de voor een foto van het orgel

Anton Škrabl bouwde in 2011 opus 257. Een nieuw kistorgel met mechanische tractuur, een sleeplade, 3 stemmen en 1 manuaal voor Zorgcentrum Swaenenstyn in Den Haag. Het instrument heeft geen tongwerken. Het klavier is transponeerbaar in de toonhoogte a’ = 415/440/465 Hz. De stemmingstemperatuur is evenredig zwevend. Het orgel heeft geen pedaal.

Dispositie:

Manuaal (C-g3): 56 toetsen Bourdon 8′, Principal 4′, Octaaf 2′.