Den Haag, Houtrustkerk, Hoofdorgel

Klik op link 1 en link 2 naar Reliwiki voor foto’s van het orgel

De firma Johannes Klais Orgelbau uit Bonn bouwde in 1937 een nieuw elektro-pneumatisch kegelladen-orgel met 28 stemmen, 3 manualen en pedaal voor de Houtrustkerk in Den Haag. Het pedaalklavier is concaaf.

Dispositie:

Positief (I): C – c4
Roorfluit 8′
Prestant 4′
Woudfluit 2′
Quintfluit 1 1/3′
Sesquialtera 2 sterk
Cimbel 2 tot 3 sterk
Tremulant
2 (!) manuaalkoppels

Hoofdmanuaal (II): C – c4
Quintadena 16′
Principaal 8′
Spilfluit 8′
Holfluit 4′
Quint 2 2/3′
Mixtuur 4 sterk
Kromhoorn 8′
2 manuaalkoppels

Solomanuaal (III) (in zwelkast): C – c4
Openfluit 8′
Salicionaal 8′
Golving 8′
Principaal 4′
Octaaf 2′
Basson 16′
Trompet 8′
Schalmei 4′
Tongwerken van III naar II

Pedaal: C – g1
Principaal 16′
Gedakt 16′
Octaaf 8′
Fluit 8′
Prestant 4′
Kleinoctaaf 2′
Bazuin 16′

3 pedaalkoppels