Diemen, De Ontmoeting

Foto’s: Pieter Oostlander © 2013

Onder advies van de GOV bouwde de firma Fonteyn & Gaal in 1957/1958 een nieuw orgel voor de in 1937 gebouwde Gereformeerde Kerk te Diemen. Het verving een ‘niet al te best’ orgel. Het nog bruikbare pijpwerk uit het oude orgel is opnieuw gebruikt. Op 27 mei 1958 is het orgel in gebruik genomen met een bespeling door Feike Asma. De kerk kreeg later de naam Bethlehemkerk. Na de vorming van de PKN is de kerk gerenoveerd. Sindsdien heet het gebouw ‘De Ontmoeting’. De tractuur van het orgel is elektro-pneumatisch.

Manuaal I: C – g”’ Manuaal II (in zwelkast): C – g”’ Pedaal:   Koppelingen:  
Quintadena 16′ Hoornprestant 8′ Prestantbas 16′ Manuaal I – Manuaal II
Prestant 8′ Quintadena 8′ Subbas 16′ Manuaal II – Manuaal I
Roerfluit 8′ Bourdon 8′ Octaafbas 8′ Pedaal – Manuaal I
Salicionaal 8′ Prestant 4′ Gedektbas 8′ Pedaal – Manuaal II
Octaaf 4′ Fluit 4′ Quintbas 5 1/3′ Pedaal – Manuaal II super
Nachthoorn 4′ Nasard 2 2/3′ Koraalbas 4′    
Quint 2 2/3′ Terts 1 3/5′ Fagot 16′ Speelhulpen:  
Vlakfluit 2′ Sifflet 1′ Basson 8′ 1 vrije combinatie  
Cornet III sterk Scherp III sterk Klaroen 4′ 4 vaste combinaties  
Mixtuur V sterk (1 1/3′) Hobo 8′     Automatisch pedaal (vrij instelbaar)
Trompet 8′ Tremulant       Generaal crescendo