Diepenheim, Hervormde Johanneskerk, Hoofdorgel

Foto’s: Wim Verburg © 2009
info: http://www.pkn-diepenheim.nl

In januari 1892 besluit de kerkvoogdij de bouw van het orgel op te dragen aan de orgelmaker G. van Druten. Deze had samen met de toenmalige organist van de Zutphense St. Walburgkerk, M.A. Brandts Buys, reeds eerder in Diepenheim een bezoek gebracht. Het is het eerste instrument in deze kerk. Daarvoor werd de gemeentezang door voorzangers geleid.

Het volgende citaat komt uit het maandblad “Het Orgel” van 15 juli 1892-uitgave van de Ned.Organistenvereniging:

Zondag 10 juli had de plechtige inwijding plaats van het nieuw gebouwde orgel in Diepenheim. Het is vervaardigd door de heer  G. van Druten te
Hemmen die daarvoor alle lof toekomt. Het werd bespeeld door de heer Jac. Hulshuizen, organist der Hervormde Kerk
te Renkum. Het volle werk heeft een prachtig geluid.
Van de registers verdient bijzondere vermelding de Prestant8 en de Viola da Gamba om de karakteristieke intonatie. Het orgel heeft 1 manuaal en
aangehangen pedaal van 27 toetsen en de volgende registers:
1.   Salicional 8
2.   Bourdon 8
3.   Prestant 8
4.   Viola da gamba 8
5.   Octaaf 4
6.  Fluit
7.  Quint 3
8.  Octaaf 2
9.  Trompet 8 disc
10. Trompet 8 bas.

Oorspronkelijk was het een ballustradeorgel zoals veelal in die tijd werd gebouwd.
In de loop der jaren is het orgel nogal eens gerepareerd door verschillende orgelbouwers.
Met de restauratie van de kerk in 1974-1975 bleek ook het orgel in een zodanige slechte toestand te verkeren, dat tot algehele restauratie werd
besloten. Uitvoerder daarvan was de firma Leeflang die ondermeer windladen repareerde, nieuwe windvoorziening en enige nieuwe stemmen aanbracht. De kas werd hierbij naar achteren verplaatst.
Het werd toen ook opnieuw geschilderd in de kleuren die kerkorgels drie eeuwen geleden hadden dus in de kleuren van de tijd toen de kerk
werd herbouwd. (1677-1679). Het orgel heeft nu de volgende dispositie:

Manuaal (C-f3)
Prestant 8
Octaaf 4
Quint 3
Octaaf 2
Bourdon 8
Fluit 4
Salicionaal 8 (was: Mixtuur 3 st.)
Viola di gamba 8
Trompet  8 B/D

Pedaal (C-d1)
Bourdon 16
Gedekt 8
Pedaalkoppel

Systeem
Mechanische sleeplade
Het orgel is nu aangewezen als monument voornamelijk omdat het nog een van
de weinige overgebleven instrumenten van orgelmaker G. van Druten is.

In 2006 onderging het orgel opnieuw een restauratie, nu door de fa. Gebr. Reil te Heerde.