Dordrecht, Gereformeerde Gemeente in Nederland

Foto’s:  © janco.schout@wolmail.nl

Tot 1971 maakte de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Dordrecht gebruik van de Waalse Kerk. In augustus 1971 namen zij een eigen kerkgebouw in gebruik. Voor de begeleiding van de gemeentezang werd een Dereux-orgel aangeschaft. In 1981 kocht men een pijporgel. Het is afkomstig van de Gereformeerde Gemeente in Rotterdam-West. Deze gemeente kerkte in een voormalige Vrij-Katholieke kapel. Het oorspronkelijk orgel is daar in 1926 gebouwd door G. van der Kley. Windladen en pijpwerk zijn echter veel ouder. Hendrik de Vries speelde het orgel in. Het pneumatische instrument is na 1970 omgebouwd tot elektro-pneumatisch. Omdat de kerk steeds minder bezoekers kreeg, werd het gebouw verkocht en ging men over naar een kleiner kerkgebouw in een andere straat. Het orgel is verkocht naar Dordrecht. Het is door gemeenteleden gedemonteerd en overgeplaatst. Er is een nieuwe kas gemaakt, die past bij het kerkgebouw. De kas is ontworpen door enkele gemeenteleden. Alle membranen zijn vernieuwd. Het orgel staat, met uitzondering van de frontpijpen, geheel in een zwelkast. Orgelbouwer Jan van den Heuvel uit Dordrecht intoneerde en stemde het instrument op de nieuwe locatie. In 2018 is er in de oude kas een mechanisch Leeflang-orgel uit Apeldoorn geplaatst. De registers van het van der Kley-orgel zijn daarin opgenomen.

Dispositie:

Manuaal: 
Bourdon 16
Prestant 8
Holpijp 8
Viola 8
Celeste 8
Octaaf 4
Fluit Harmoniek 4
Woudfluit 2
Trompet 8
Tremulant

Pedaal: 
Subbas 16 – transmissie.
Pedaalkoppel.

Speelhulpen:
Vaste combinaties
(p – mf – f – tutti).