Dordrecht, Julianakerk

Foto’s en tekst: Jan van der Male © 2008

In 1967 bouwde Van den Berg en Wendt een nieuw orgel met 19 stemmen, verdeeld over hoofdwerk, zwelwerk en pedaal. De speeltafel bevond zich achter het instrument.
In 1978 werd het orgel bij de overplaatsing naar de Julianakerk uitgebreid tot 26 stemmen over hoofdwerk, rugwerk en twee pedaaltorens. De speeltafel bleef aan de achterzijde van het hoofdwerk.
Na renovatie van het kerkgebouw in 2005 werd door Orgelbouwer Bernhardt Edskes het orgel vernieuwd. Er werd een nieuw hoofd- en rugwerk gebouwd. De pedaaltorens werden na renovatie voorzien van een nieuwe windlade. De speeltafel werd tussen hoofd- en rugwerk geplaatst. Het nieuwe instrument kreeg 32 stemmen, met gebruikmaking van oud pijpwerk.
Bijzonder is de ‘Bachstemming’ en het feit dat Edskes bij de bouw geen enkele schroef heeft gebruikt!
Op 22 april 2006 is het Edskes-orgel in gebruik genomen.
De dispositie:

Hoofdwerk: (C-f3)
Bourdon 16
Prestant 8
Roerfluit 8
Gamba 8
Octaaf 4
Fluit 4
Nasat 2 2/3
Superoctaaf 2
Mixtuur IV sterk
Cymbel II sterk
Cornet IV sterk
Trompet 8

Rugwerk: (C-f3)
Prestant 8 (D)
Holpijp 8
Prestant 4
Holfluit 4
Woudfluit 2
Quint 1 1/3
Sesquialter Quint 2 2/3
Sesquialter Terts 1 3/5
Scherp IV sterk
Dulciaan 8

Pedaal: (C-f1)
Prestant 16
Subbas 16
Octaafbas 8
Roerquint 5 1/3
Octaaf 4
Nachthoorn 2
Mixtuur IV sterk
Bazuin 16
Trompet 8

3 koppels:
Hoofdwerk – Rugwerk
Pedaal – Hoofdwerk
Pedaal – Rugwerk