Dordrecht, Kandelaarkerk (GKV)

Foto’s: Hilko Bos

De dispositie van het De Koff-orgel: (1970)

Hoofdwerk: 
Prestant 8
Roerfluit 8
Salicionaal 8
Octaaf 4
Octaaf 2
Mixtuur III-V
Trompet 8

Rugwerk:
Gedekt 8
Prestant 4
Roerfluit 4
Octaaf 2
Spitsfluit 2
Sesquialter II
Tremulant

Pedaal:
Subbas 16
Octaaf 8
Fagot 16

Koppels:
HW + RW,
P + HW,
P + RW
Zwelkast op het Hoofdwerk