Dronten, Ichthuskerk

Foto: Bart Abbes

Reil bouwde het orgel in 1967
voor de Ned. Herv. Goede Herderkerk te Epe. Kaat & Tijhuis plaatste het orgel over naar
Dronten in 1993 en intoneerde het orgel bij die gelegenheid. De dispositie:

Hoofdwerk: (C-g3)
Prestant 8
Gedekt 8
Prestant 4
Gemshoorn 4
Octaaf 2
Mixtuur III-IV
Sesquialter II

Borstwerk: (C-g3)
Stilgedekt 8
Roerfluit 4
Woudfluit 2
Spitsfluit 1 1/3
Regaal 8
Tremulant

Pedaal: (C-f1)
Subbas 16
Gedekt 8

3 koppels:
Hoofdwerk – Borstwerk
Pedaal – Hoofdwerk
Pedaal – Borstwerk

info: http://www.st-orgelcultuur-flevoland.nl