Dublin, Christ Church Cathedral, Choir Organ

Foto: Jan Bulk © 2013

De firma Telford & Telford bouwde in 1856 een mechanisch sleeplade-orgel voor een onbekende kerk. Het is later als Choir Organ in de Christ Church Cathedral in Dublin geplaatst.

Dispositie:

Manual: 
Open Diapason 8′
Vienna Flute 8′
Stop Diapason Bass 8′
Lieblich Gedact 8′
Dulciana 4′

Pedal:
Bourdon 16′

Koppelingen: 
Pedal Coupler