Dublin, Christ Church Cathedral, Hoofdorgel

Foto’s: Jan Bulk © 2013

De firma Kenneth Jones & Associates voltooide in 1984 een nieuw orgel voor Christ Church Cathedral in Dublin. Het is in 2004 door Flentrop gereviseerd, in samenwerking met de Wells-Kennedy Partnership. De kas is verfraaid, de tracturen zijn verbeterd en uitgebreid met magneten ten behoeve van vrije combinaties. Enkele registers werden vernieuwd, het pedaal is uitgebreid met een Contra-Trombone 32′ op een aparte lade en op het Choir zijn drie registers (Principal 2′, Larigot 1 1/3′ en Cymbal 2 ranks) vervangen door andere. De Cymbal van Great werd uitgebreid met een derde koor. De winddruk is verlaagd en het orgel is deels opnieuw geïntoneerd. In 2005 waren de werkzaamheden afgerond. Het mechanische orgel heeft sleepladen.

Great Organ: C – g”’ Swell Organ: C – g”’ Choir Organ: C – g”’ Pedal Organ: C – f’ Koppelingen:
Quintaton 16′ Gedackt 8′ Stopped Diapason 8′ Open Wood 16′ Swell to Great
Principal 8′ Celeste 8′ Rohrflute 4′ Principal 16′ Choir to Swell
Rohrflute 8′ Salicional 8′ Nasard 2 2/3′ – 1984/2005 Bourdon 16′ Great to Pedal
Octave 4′ Principal 4′ Gemshorn 2′ – 1984/2005 Octave 8′ Swell to Pedal
Nachthorn 4′ Wood Flute 4′ Tierce 1 3/5′ – 2005 Bass Flute 8′ Choir to Pedal
Nazard 2 2/3′ Gemshorn 2′ – 2005 Cromorne 8′ Fifteenth 4′
Fifteenth 2′ Sesquialtera 2 ranks Mixture 4 ranks
Open Flute 2′ Scharf 3-4 ranks Contra-Trombone 32′ – 2005
Tierce 1 3/5′ Double Trumpet 16′ Trombone 16′
Mixture 4 ranks Cornopean 8′ Bass Trumpet 8′
Cymbal 3 ranks 1984/2005 Oboe 8′ Clarion 4′
Trumpet 8′ – 2005 Tremulant
Tremulant