Ede, De Akker

Foto’s: Wim Verburg © 2009

Dit van oorsprong gereformeerde kerkgebouw is in 2011 in gebruik genomen door het Leger des Heils. Er stond een elektronium van Johannus. Dat is niet meer aanwezig omdat de kerkdiensten worden begeleid door een muziekkorps .