Firenze, Chiesa di San Giovanni Battista della Calza

Klik op deze link naar Wikimedia Commons voor een foto van het orgel

Zeno Fedeli bouwde omstreeks 1910 een nieuw pneumatisch kegelladen-orgel met 5 stemmen, 1 manuaal en een vrij pedaal voor de Chiesa di San Giovanni Battista della Calza in Firenze (Florence) Toscane, Italië. Het instrument staat geheel in een zwelkast.

Dispositie:

Manuale: C – g3
Principale 8′
Ottava 4′
Viola 8′
Celeste 8′

Pedale: C – d1
16′