Genemuiden, Grote Kerk

Foto’s: Jan van der Male © 2006

Nadat op zondag 6 augustus 1882 de Sint-Nicolaaskerk met het fraaie orgel van de firma H.A. Lohman aan de vlammen ten prooi viel, werd op 23 december 1883 het herbouwde kerkgebouw in gebruik genomen.
Zwier van Dijk uit Kampen kreeg opdracht om een nieuw orgel te bouwen. Hij installeerde dit instrument in ongeveer vijf maanden. Het prachtige houtsnijwerk dat het orgel siert werd vervaardigd door beeldhouwer Jacob van der May uit Leeuwarden. De beelden werden vervaardigd door gipswerker Klijsen uit Zwolle.
Op dankdag 4 november 1885 werd het orgel ingewijd met een leerrede over Psalm 150 door ds. H Nijhuis.
In 1914 werd het orgel een schoonmaakbeurt gegeven voor f 359,25 door Jan Proper.
Op 28 december 1937 werd besloten om de windvoorziening te
regelen met behulp van een elektromotor. Van Putten uit Kampen installeerde het systeem.
In 1961 werd het instrument grondig gerestaureerd door de firma L. Verschueren uit Heythuysen. Er werd onder meer een vrij pedaal met zes stemmen toegevoegd. De kosten voor deze restauratie bedroegen f23.985,-
In het begin van de jaren ’70 werden er enkele kleine dispositiewijzigingen ingevoerd door Hendriksen en Reitsma.
In het jubileumjaar 1985 werd besloten om het orgel te restaureren. Deze restauratie is uitgevoerd door Kaat en Tijhuis uit Kampen,
waarbij het instrument haar oorspronkelijke fraaie karakter (wat in de loop van de 100 jaar toch wel was gewijzigd) heeft teruggekregen. Laatsgenoemde firma heeft het orgel nu nog steeds in onderhoud.

De dispositie:

Hoofdwerk  
Bourdon 16
Violon 16
Prestant 8
Roerfluit 8
Octaaf 4
Fluit 4
Quint 3
Octaaf 2
Sesquialter II af Gis
Cornet IV disc.
Mixtuur V
Cimbel III
Trompet 8
Rugwerk
Prestant 8
Holpijp 8
Gamba 8 af G
Prestant 4
Roerfluit 4
Woudfluit 2
Scherp III
Sesquialter II
Dulciaan 8
Tremulant
Pedaal:
Subbas 16
Prestant 8
Octaaf 4
Ruischpijp III
Bazuin 16
Schalmey 4

Koppels:
Hw-Rw
Pd-Hw
Pd-Rw