Geulle, Kerk van de Heilige Martinus

Foto’s: Michiel van ’t Einde © 2016

Het mechanische sleeplade-orgel in de Kerk van de Heilige Martinus in Geulle werd in 1818 gebouwd door Joseph Binvignat, die gebruik maakte van een oude windlade, een bestaande kas en voor een deel ook van oud pijpwerk. Hij vergrootte de kas en de windlade, en verplaatste de speeltafel van de achterzijde naar de zijkant. In 1920 vond er een verbouwing van de kerk plaats, en Pereboom verplaatste het orgel. Hierbij werden de Sesquialter en de Fourniture door een Flûte 8 (bas) en Montre 8 (discant) vervangen, en ook de oude Gamba werd vervangen door een nieuwe. In 1977 is het orgel bij de restauratie van de kerk onder supervisie van Hans van der Harst geheel gerenoveerd. Hierbij is de situatie van 1818 hersteld, met uitzondering van de Gamba. De Pereboom-Gamba is door een Montre 8′ vervangen, om het orgel meer draagkracht te geven. Ook werd een ouder stemmingssysteem toegepast. Het orgel is in 2009 van onder uit de kerk naar zijn vroegere standplaats op het oksaal geplaatst. Daarbij is de orgelkast van een lichtere kleur voorzien. De stemmingstemperatuur is Chaumont, volgens Piéces d’Orgue uit 1695. De toonhoogte is 1/2 toon onder a’= 440 Hz.

Samenstelling van de vulstemmen:

Fourniture IV sterk: C: 1′ – 2/3′ – 1/2′ – 1/3′. c°: 1 1/3′ – 1′ – 2/3′ – 1/2′. c’: 2′ – 1 1/3′ – 1′ – 2/3′. c”: 2 2/3′ – 2′ – 1 1/3′ – 1′. c”’: 4′ – 2 2/3′ – 2′ – 1 1/3′.

Sesquialter II sterk: C: 1 1/3′ – 4/5′. c’: 2 2/3′ – 1 3/5′.

Cornet III sterk discant: c’: 2 2/3′ – 2′ – 1 3/5′.

Manuaal: C – e”’
Montre 8′ (vanaf c°)
Bourdon 8′
Prestant 4′
Flûte 4′
Nazard 3′
Doublette 2′
Sesquialter II sterk (1 1/3′) – 1977
Cornet III sterk (2 2/3′) (discant)
Fourniture IV sterk (1′) – 1977
Trompette 8′ (gedeeld)

Pedaal: C – g°
Aangehangen

Speelhulpen:
Ventiel