Gisors, Église Saint-Gervais – Saint-Protais

Foto’s: Bram Luteyn © 2022

De kerk van Gisors (Eure (27)) Frankrijk, raakte in 1940 zeer zwaar beschadigd door bombardementen. Het historische orgel ging hierdoor verloren. In 1962 werd gestart met het maken van ontwerpen voor een nieuw orgel. De opdracht ging naar de firma Haerpfer-Ermann. De orgelkas is ontworpen door monumentenzorg en is een reconstructie van de kas van het oude orgel. In 1968 was het mechanische sleepladen-orgel gereed, maar het kreeg voorlopig een andere plaats in de kerk, omdat de restauratie van het gebouw nog niet was voltooid. De definitieve opstelling kon pas in 1982 worden uitgevoerd. Sarah Soularue verzorgde het inauguratieconcert op 16 oktober 1982. In 1986 voerde Adrien Maciet enkele reparaties uit. In 2006 is het orgel gereviseerd door Denis Lacorre. Hij plaatste tremulanten op het Grand Orgue en het Positif en wijzigde de pedaalmixtuur in een Théorbe.

Dispositie:

Grand Orgue: C – g3 Bourdon 16′, Montre 8′, Bourdon 8′, Prestant 4′, Grosse Tierce 3 1/5′, Nasard 2 2/3′, Doublette 2′, Tierce 1 3/5′, Cornet 5 rangs, Fourniture 4 rangs, Cymbale 3 rangs, Trompette 8′, Clairon 4′, Tremblant – 2006.
Positif de Dos: C – g3 Bourdon 8′, Prestant 4′, Flûte 4′, Nasard 2 2/3′, Doublette 2′, Tierce 1 3/5′, Larigot 1 1/3′, Fourniture 4 rangs, Cromorne 8′, Tremblant – 2006.
Résonance: C – g3 Bourdon 8′, Flûte 4′, Doublette 2′, Cymbale 3 rangs, Sesquialtera 2 rangs, Voix Humaine 8′.
Pédale: C – g1 Principal 16′, Soubasse 16′, Flûte 8′, Flûte 4′, Flûte 2′, Théorbe 4 rangs – 1968/2006, Bombarde 16′, Trompette 8′, Clairon 4′.