Godlinze, Hervormde Pankratiuskerk

Foto’s en info: Piet Bron

Het orgel van Godlinze is gemaakt door Arp Schnitger. Het contract voor de bouw is getekend op 29 januari 1704. De orgelkas is gemaakt door Allert Meijer. Oorspronkelijk had het orgel twee klavieren: Hoofdwerk en Onderpositief. Hinsz voerde een restauratie uit, waarbij hij de Praestant 16′ in het front plaatste en het korte octaaf ophief. Hij maakte een éénmanuaals orgel van het instrument. In 1919 werd de speeltafel door J. Doornbos verplaatst, de dispositie gewijzigd (Mixtuur vervangen door een Gamba, Sesquialter en Vox Humana verwijderd), en een pneumatische lade met een Bourdon 16′ (bas) gemaakt. Doornbos maakte tevens een nieuw pedaalklavier. Reil restaureerde het orgel en herstelde de situatie van 1785. Op 13 december 1987 werd het weer in gebruik genomen.

De oorspronkelijke dispositie van Schnitger was:
Hoofdwerk: Praestant 8′, Holpijp 8′, Octav 4′, Flöit 4′, Quinta 3′, Super Octav 2′, Flöit 2′, Sexqüialt II sterk, Mixtür IV-V-VI sterk en Trompet 8′.
Borstwerk (uitgevoerd als onderpositief): Gedact 8′, Praestant 4′, Octav 2′, Quint 1 1/2′, Scharp III sterk en Vox Humana 8′.
Pedaal: aangehangen.
Manuaalomvang: CDEFGA-c”’.

De huidige dispositie:

Manuaal:
Praestant 16 D – 1704/1785
Praestant 8  – 1704
Holpijp 8  – 1704
Octaaf 4  – 1704
Fluit 4  – 1704
Quint 3  – 1704
Octaaf 2  – 1704
Speelfluit 2  – 1704
Sesquialter II-III sterk – 1986
Mixtuur III-V sterk – 1986
Trompet 8  – 1704
Vox Humana 8  – 1986
Pedaal: Aangehangen

Tractuur: Mechanische sleeplade
Toonhoogte: Ruim een halve toon boven 440 Hz
Temperatuur: Aangepaste 1/6-komma middentoonstemming
Winddruk: 67 mm
Vulstem Samenstelling
Sexquialter II-III sterk C: 1 1/3′ – 4/5′. c: 2 2/3′ – 1 3/5′. c’: 2 2/3′ – 2′ – 1 3/5′.
Mixtuur III-V sterk C: 1′ – 2/3′ – 1/2′. c: 2′ – 1 1/3′ – 1′. c’: 4′ – 2 2/3′ – 2′ – 1 1/3′. c”: 5 1/3′ – 4′ – 2 2/3′ – 2′ – 1 1/3′.