Grimbergen, Abdijkerk (Sint-Servaasbasiliek), koororgel

Foto’s: Dick Sanderman © 2005

De dispositie van het Joris Potvlieghe-orgel: (1999)

Manuaal: (CD-d3)
Prestant 8
Holpijp 8
Oktaaf 4
Fluit 4
Quintfluit 3
Superoktaaf 2
Mixtuur II-IV
Sesquialter II
Cornet IV
Trompet 8 B/D
Tremulant

Pedaal (CD-d°)
aangehangen