Groningen, Doopsgezinde Kerk

Foto’s: © Martijn Smit

De dispositie van het Marcussen & søn-orgel:  (1961, met 24 stemmen, verdeeld over BrW, HW, RW en zelfstandig Pedaal.)

Hovedværk: C – f3
Principal 8,
Rørfløjte 8,
Oktav 4,
Oktav 2,
Mixtur IV-V,
Trompet 8

Brustværk: C – f3
Gedakt 8,
Oktav 4,
Rørfløjte 4,
Principal 2,
Regal 16

Rygpositiv: C – f3
Rørgedakt 8,
Principal 4,
Gedaktfløjte 4,
Gemshorn 2,
Quint 1 1/3,
Sesquialtera II (g0),
Scharf II-III,
Krumhorn 8

Pedal: C – f1
Subbas 16,
Oktav 8,
Nathorn 4,
Fagot 16,
Skalmeje 4

tremulanten
BW en RW (trekkers)

koppels
H+B,
H+R,
P+H,
P+R,
P+B
(voetknoppen)