Gușterița, Biserica Evangelică-Luterană

Foto’s: Bert Wisgerhof © 2014

  • Het orgel in de kerk van Gușterița (Sibiu) is in 1791/1792 door Melchior Achxs gebouwd. Emanuel Hradek plaatste in 1861 een nieuwe vrijstaande speeltafel. In 1882 voerde Wilhelm Hörbiger reparaties uit, waarbij de balg is vernieuwd. Er volgde nog een revisie door Karl Einschenk in 1904. Tijdens de tweede wereldoorlog is het orgel in 1943 zwaar beschadigd geraakt, waarna het in 1948 door Otto Einschenk gedeeltelijk is hersteld. In 1966 heeft János Mesnyi het instrument geheel gerestaureerd.
  • In 2013 is gestart met een nieuwe restauratie. Onder leiding van de firma COT Harman is deze restauratie uitgevoerd door drie leerlingorgelmakers, die door drie verschillende orgelmakers (Schumacher, Jehmlich en Kuhn) zijn beschikbaar gesteld voor deze klus. De intonatie werd uitgevoerd door Gunter Böhme (Kuhn) en Ferdinand Stemmer. De oorspronkelijke dispositie van het orgel en speeltafel zijn goeddeels hersteld. In september 2014 is het mechanische sleepladen-orgel weer in gebruik genomen.

Dispositie:

Manual: C – d3 Principal 8′, Großflöte 8′, Quintadena 8′ – 2014, Octav 4′, Spitzflöte 4′, Kleinflöte 4′, Quint 3′, Superoctav 2′, Waldflöte 2′ – 2014, Sedecima 1′ – 2014, Mixtur 3 fach.
Pedal: C – c1 Subbass 16′, Octavbass 8′, Octave 4′.
Couplers: Pedalkoppel.