Haarlem, Evangelische Broedergemeente

Foto’s: jancoschout@solcon.nl © 2007
Info: Piet Bron

De Evangelische Broedergemeente te Haarlem kocht in 1878 het oude orgel van de Broedergemeente te Zeist. Dit werd door Willem Hardorff overgeplaatst naar Haarlem. Het is later vervangen door een ander tweedehands orgel. In 1922 voltooide K.P. van Ingen het eerste nieuwe orgel van de gemeente. In 1961 startte Kees Verkerk met een schoonmaak en revisie van het orgel, hierbij geholpen door Klaas Hoekstra, werknemer bij Fonteyn & Gaal. De dispositie van het orgel werd ingrijpend gewijzigd. Op 6 juni 1964 werd het orgel weer in gebruik genomen met een bespeling door Adriaan Engels en Willem Hülsmann, terwijl de vaste organiste van de kerk, Bets Nederkoorn, het koor begeleidde. In 1990 is de speeltafel gereviseerd door de firma De Wit. De dispositie:

Manuaal I:
Prestant 8
Salicionaal 8 (1964)
Octaaf 4
Quint 2 2/3 (1964)
Sesquialter 2 st. (1964)

Manuaal II: 
Gedekt 8
Prestant 4 (1964)
Fluit 4
Prestant 2 (1964)
Tremulant

Pedaal:
Subbas 16
Gedekt 8 (1964; unit)
Koraalbas 4 (1964; transmissie)

Koppels:
I+II, I+II 16, I+II 4,
P+I, P+II