Hilversum, Algemene Begraafplaats ‘Zuiderhof’, aula

Foto’s: Michiel van ’t Einde © 2018

De Aula op de begraafplaats Zuiderhof is in 1965 gebouwd naar ontwerp van stadsarchitect Dudok. Er was bij de bouw gekozen voor het reserveren van ruimte voor een pijporgel. dr. M.A. Vente werd als adviseur aangetrokken, en de firma Vermeulen uit Alkmaar bouwde het instrument achter een rooster boven een balustrade. Er werd geen front gemaakt en het binnenwerk was aan het oog ontrokken. Op 13 december 1967 is het in gebruik genomen met een bespeling door Piet van Egmond. Na oplevering werd het orgel slecht onderhouden. Toen de aula moest worden gerenoveerd stuitte men op het bijna vergeten instrument dat inmiddels niet goed meer functioneerde. Er werd gekozen voor renovatie, welke door Kaat & Tijhuis is uitgevoerd. De dispositie werd hierbij ook gewijzigd. De node gemiste Prestant 8′ werd op het Hoofdmanuaal geplaatst in plaats van de Quintadeen. Door ruimtegebrek is het groot octaaf hiervan als transmissie van het pedaal gebouwd. De Tertiaan werd door een Sesquialter vervangen. De Subbas 16′ van het pedaal moest opnieuw worden geïntoneerd en tot slot is de samenstelling van de Ruispijp gewijzigd en de tremulant verbeterd. De tractuur is elektrisch, maar het instrument heeft wel sleepladen.

Dispositie:

Manuaal I: C – g3
Prestant 8′ – 1997
Octaaf 4′
Gedekte Fluit 4′
Sesquialter II sterk – 1997
Mixtuur III – IV sterk

Manuaal II (in zwelkast): C – g3
Roerfluit 8′
Gemshoorn 4′
Salicionaal 4′
Octaaf 2′
Cimbel I sterk
Kromhoorn 8′
Tremulant

Pedaal: C – f1 
Subbas 16′
Prestant 8′
Spitsgedekt 8′
Woudfluit 4′
Ruispijp IV sterk – 1967/1997

Koppelingen: 
Manuaal I – Manuaal II
Pedaal – Manuaal I
Pedaal – Manuaal II