Jeppestown, Nederduits Gereformeerde Kerk

In de Nederduits Gereformeerde Kerk in Jeppestown (Gauteng) Zuid-Afrika, staat een Engels pijporgel met gedecoreerde frontpijpen. Er zijn geen gegevens over bekend.

Weet u iets over dit orgel? Stuur dan een mail naar info@orgelsite.nl