Jevington, Church of Saint Andrews

Klik op deze link naar NPOR voor een foto van het orgel

  • De Saint Andrews Church in Jevington (East Sussex) is een erg oud gebouw. De toren dateert uit 900-950 na Christus. Deze werd niet alleen gebouwd voor religieuze doeleinden maar ook als verdedigingswerk tegen de Vikingen. Deze landden bij Cuckmere Haven en verwoestten in die tijd veel dorpen in de omgeving. De toren werd evenals de rest van de kerk (daterend uit de dertiende eeuw) gebouwd met stenen die uit het nabijgelegen Eastbourne kwamen. De oorspronkelijke kerkramen werden bij een restauratie in 1873 vervangen. Van de vier oorspronkelijke kerkklokken is nog één klok overgebleven uit de periode 1456-1486. De drie andere klokken werden in de achttiende eeuw verkocht. Daarvoor in de plaats kwam één kleine klok uit 1698. Beide klokken zijn opgehangen in een van de oudste klokkenstoelen van Engeland.
  • Nadat rond 1830 een cilinderorgel (kerkdraaiorgel) in de kerk was geplaatst, werd dit in 1870 vervangen door een nieuw mechanisch sleepladen-orgel met gedecoreerde frontpijpen. Het instrument werd gebouwd door orgelmaker Isaac Abbot uit Leeds en heeft zes stemmen die verdeeld zijn over het manuaal en pedaal. Voor de windvoorziening is een handpomp aangebracht. Een windmotor is niet aanwezig. Ook zijn er geen tongwerken aangebracht.

Dispositie:

Manual: C – g3 (56 toetsen) Open Diapason 8′, Stopped Diapason Bass 8′, Gedact 8′, Dulciana 8′, Principal 4′.
Pedal: C – c1 (25 toetsen) Bourdon 16′.
Couplers: Pedal Coupler.