Kampen, Oud-Gereformeerde Gemeente in Nederland

Foto: Wichert van t’ Hul © 2023 (andere foto is uitsnede)

  • Het orgel van de kerk van de Oud-Gereformeerde Gemeente in Nederland te Kampen is van onbekende herkomst en werd oorspronkelijk waarschijnlijk rond 1850 gebouwd door een onbekende orgelmaker. De firma Leichel heeft later aan het instrument gewerkt  en de kas uitgebreid met twee zijvelden. In 1908 plaatste Jan Proper het over naar de kerk te Kampen. Van oorsprong stonden er drie beelden op het orgel, maar die zijn rond 1950 verwijderd.
  • Een restauratie door de firma Reil in 1962 was dringend noodzakelijk. Hierbij is het pedaal vrij gemaakt, de orgelkas verdiept, werd een tremulant geplaatst en tenslotte werd de Bourdon 16′ door een Quintadeen 8′ vervangen. De Trompet 8′ werd vervangen door een Mixtuur III-IV sterk. In 1986 is het orgel verplaatst van de ene naar de andere zijde van het kerkgebouw.
  • De firma Hendriksen & Reitsma heeft in 1997 een nieuwe restauratie uitgevoerd. Hierbij zijn de windkanalen en de tremulant vernieuwd. Er werd een nieuwe windlade voor het pedaal gemaakt. De Quintadeen van Reil is vervangen door een Cornet, de Ruisquint I-II sterk door een Fagot. Tenslotte vernieuwde Hendriksen & Reitsma het binnenpijpwerk van de Prestant 8′.
  • Het orgel heeft tegenwoordig 9 stemmen, 1 manuaal en een vrij pedaal. De toonhoogte is a’ = 441 Hz. De stemmingstemperatuur is evenredig zwevend en de winddruk is 73 mm waterkolom.

Dispositie:

Manuaal (C-f3): 54 toetsen Prestant 8′ – deels 1997, Holpijp 8′, Octaaf 4′, Fluit 4′, Octaaf 2′, Mixtuur III-IV sterk – 1962, Cornet III sterk (discant) – 1997, Fagot 8′ – 1997, Tremulant.
Pedaal (C-d1): 27 toetsen Subbas 16′ – 1962.
Koppelingen: Pedaalkoppel.