Aalten, Helenakerk, koororgel

   
   

   
   

Beeltenis St. Helena, naamgeefster van de kerk

   

   
   

   
   

   
De dispositie van het Van Vrouwerff-orgel: (1989)  
Holpijp 8
Roerfluit 4
Nasard 3 disc.
Octaaf 2
 
   

Home
Terug naar vorige pagina

Naar foto's kerkinterieur