Groningen, Lutherse Kerk (voor en tijdens de orgelrestauratie)

   
   

   
   
Het oorspronkelijke Arp Schnitger orgel -dat in de 18e en 19e eeuw al herhaaldelijk moest worden gerestaureerd- werd in 1896 vervangen door een instrument vervaardigd door de firma Van Oeckelen en Zonen. Oprichter van het bedrijf Petrus Van Oeckelen (1792-1872) verruilde in 1810 zijn geboortestad Breda voor Groningen, waar hij als leerling-orgelbouwer ging werken. In 1819 debuteerde hij als zelfstandig orgelbouwer met het orgel van de Nederlands Hervormde Kerk te Assen. Petrus van Oeckelen mag zowel qua kwaliteit als kwantiteit tot de grootste orgelbouwers van de negentiende eeuw gerekend worden. De bouw van het orgel in de Lutherse Kerk te Groningen werd feitelijk uitgevoerd door zijn zoons Cornelis Aldegundis (1829-1905) en Antonius (1839-1918). Het instrument bezit 22 stemmen, verdeeld over hoofdwerk, bovenwerk en vrij pedaal. In dispositie en stijl vertegenwoordigt het de expressieve stijl, verweven met moderne romantische elementen, waarmee het orgel op overtuigende wijze de laat 19e eeuwse periode van de Groningse orgelbouw representeert. De kenmerkende klank en het fraai uitgevoerde, monumentale front maken dat dit instrument zijn plaats tussen de andere orgels in de stad Groningen meer dan verdient.
   
   

   
   
restauratie

Slijtage en klimaatinwerking hadden het orgel dermate schade toegebracht dat het bespelen ervan belemmerd werd. Inmiddels is de firma Mense Ruiter B.V. begonnen met de restauratie. Adviseur van het projekt is Jan Jongepier, organist en adviseur van de Rijksdienst Monumentenzorg. Het doel van de restauratie is -naast de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden- het herstellen van de oorspronkelijke dispositie van het orgel: enkele minder gelukkige, in de vijftiger jaren van de vorige eeuw uitgevoerde, neo-barokke aanpassingen in het klankbeeld zullen ongedaan worden gemaakt. Hiertoe wordt onder andere een originele, door Van Oeckelen sr. vervaardigde, Clarinet 8-voet uit de Hervormde Kerk van Warffum aangekocht. Uit de opslag van de Martinikerk te Groningen wordt een originele Van Oeckelen Cornet verkregen. De totale kosten van de restauratie bedragen circa 300.000 Euro. In het grootste deel van dit bedrag is reeds voorzien. In de financiering van de resterende 40.000 Euro tracht de Stichting bij te dragen middels het orgelpijp-adoptie fonds

   
   

 

Op dit moment is de orgelkas nog leeg

   

Foto's en info: orgel.htm

   
De dispositie zoals die in mei 2004 eruit zal zien:  
Hoofdwerk: 
Bourdon 16
Prestant 8
Roerfluit 8
Octaaf 4
Nachthoorn 4
Quintfluit 3
Octaaf 2
Mixtuur 3, 4 sterk
 Cornet (5 sterk)
Trompet 8
Bovenwerk:
Prestant 8
Holpijp 8
Violoncel 8
Viola di Gamba 8
Fluit Harmonique 4
Piccolo 2
Clarinet 8
Pedaal: 
Subbas 16
Octaaf 8
Bourdon 8
Octaaf 4
Trombone 8

Afsluiting manuaal
Afsluiting bovenmanuaal
Afsluiting pedaal
Koppeling HW-BW          
Pedaalkoppel       

Windlosser

 Calcant

 

   

Home   
Naar orgel in toestand vanaf 2004
Terug