Dilkrath, St. Gertrudis

   
   

   

Fotos: © Marco Ellmer

   
Die Disposition der Daniel Schouten (1762)-Orgel: (Ergänzungen Seifert 1957)
Manual: (C-c3)
Hohlpfeife 8 (1762)
Flaut travers 8 D (Seifert 1995)
Prestant 4 (Seifert 1957)
Flaut douce 4 (1762)
Nasard 2 2/3 (1762)
Octave 2 (1762)
Mixtur 3f 1' (Seifert 1957)
Sesquialtera 2f. B/D (Seifert 1957/1995)
Trompete 8 B/D (Seifert 1995)
Pedal (C-c1) angehängt

Home
Zurück