Dronrijp, PKN (voorheen HK)

   
   

   
   

Pijpwerk van het Hoofdwerk

      Pijpwerk van het Onderpositief

 

 

Foto's en info: Ad Fahner 2004

   

   

Foto: Marcel Pelt © 2006

   

Foto: jancoschout@solcon.nl © 2007

 

Foto: jancoschout@solcon.nl © 2007

 

Foto: jancoschout@solcon.nl © 2007

   

Foto: jancoschout@solcon.nl © 2007

Foto: Marcel Pelt © 2006

   
16e-eeuw: orgel aanwezig dat in 1686 wordt verkocht aan Evert Havercamp te Leeuwarden.

1652/57 nieuw orgel begonnen door Arnold en voltooid door Tobias Bader.
Aan de orgelkas is door verschillende vaklieden gewerkt.
Harthouwer Schotanus leverde de stenen plinten onder de zuilen .
Hilbrant Lieuwesz. en Jacob Cornelisz. waren kistenmakers.
Sioerd Elckis ontvangt draijloon en Pieter Siordts voor beeldsnijden.

1711 herstelling door Jan Fransen te Zweins
1718 schoonmaak en herstel door Jan Harmensz en Jan Fransen
1720 Sybe Pijtters aanbrengen pedaalklavier??
1764 A.A. Hinsz. Repareren balgen, schoonmaken, front gefoelied.
         diverse registers verbeterd, tremulant aangebracht??
1783 herstelling door Johannes Spoorman.
1798 herstelling door Lambertus van Dam
1823 reparatie door L.J. en J. van Dam voor 543 gld.
1849 Willem Hardorff vervangt de Spitsfluit 2’ disc. En de Mixtuur
          van het positief door een Viola di Gamba 8’(vanaf klein g) en Salicionaal 4’
1864 Willem Hardorff vervangt de 3 spaanbalgen door een magazijnbalg.
1883 J.F. Kruse, herstelling.
1909 Bakker & Timmenga , reparatie.
1917/’18 ombouw door Bakker & Timmenga. Onderpositief veranderd in RW.
         Orgelbalustrades 1.40 m naar voren gebracht. Klaviatuur verplaatst van
         ‘midden achter’ naar ‘ midden voor’. Nieuwe laden, klaviatuur en
         registratuur. Dispositie veranderd met gebruikmaking van veel
         Bader materiaal. Frontpijpen gedeeltelijk vervangen in zink.
         Kassen schoon gemaakt .
1926 Bakker & Timmenga, nieuwe Vox Humana 8’ en tremulant.
1929 electrische windmachine geplaatst. ± ’30 Nieuwe vleugels aan HW kas.
1998/2002 restauratie en reconstructie door Bakker & Timmenga:
        Nieuwe windladen, klaviatuur en registratuur. RW kas en balustrade weer terugeschoven.
        Dispositie terug naar 1788 (N.A. Knock) 4 nieuwe registers gemaakt: Mixtuur, Spitsfluit,
        Vox Humana en Quintadeen 8’. Middentoonstemming aangebracht.
   
De huidige dispositie:  
Hoofdwerk, ( CDEFGA-c3)
Prestant 8
Bourdon 16
Baarpijp 8
Octaaf 4
Quintfluit 3
Sexquialter 2 st. D *
Woudfluit 2
Mixtuur 4-5-6 st.  (op 3 pijpen na)
Trompet 8
Onderpositief, (CDEFGA-c3)
Holpijp 8
Quintadeen 8 *
Prestant 4
Fluit 4
Octaaf 2
Spitsfluit 2 D
Sifflet 1½
Mixtuur 3-4 st. *
Vox Humana 8 *
Pedaal, (CDEFGA – d’)
aangehangen
tremulant


2 spaanbalgen gemaakt door:
L.J. en J. van Dam voor
Galileërkerk te Leeuwarden.
Schuifkoppel
2 afsluitingen
* = geheel nieuw
   
   

Home
Terug naar vorige pagina / to last page / Zurück