Haarlem, Fonteinkerk

   
   

   

Foto en tekst: Jan van der Male © 2008

   

Foto: jancoschout@solcon.nl © 2005

   
In 1977 bouwde de Gebroeders Van Vulpen te Utrecht een nieuw orgel voor de Agorahal in Lelystad. Het instrument kreeg 12 stemmen, verdeeld over hoofdwerk, nevenwerk en pedaal. Bij de bouw werd ruimte gereserveerd voor een tweede pedaalstem. Zie voor een afbeelding van dit instrument http://www.st-orgelcultuur-flevoland.nl/images/lelystad_vhagora.jpg.
In 1994 is het orgel door Van Vulpen overgeplaatst naar de Fonteinkerk van de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) in Haarlem. Het orgel dat sinds 1984 in deze voormalige bioscoop uit 1935 stond, voldeed niet meer.
In 2006 is de Fonteinkerk totaal gerenoveerd. De hal is vergroot, de vloer geëgaliseerd, een nieuw podium gebouwd en verder is er groot onderhoud uitgevoerd.
Als gevolg van deze veranderingen in de kerkzaal, moest het Van Vulpen-orgel geherintoneerd worden. De werkzaamheden werden in 2008 uitgevoerd door een werknemer van de firma Flentrop te Zaandam. Hierbij is een Gedekt 8’ op het pedaal toegevoegd, waarvoor bij de bouw in 1977 al ruimte was gereserveerd. In november 2008 is het Van Vulpen-orgel opnieuw in gebruik genomen.
De dispositie:
Hoofdwerk: (C-g3)
Prestant 8
Holpijp 8
Octaaf 4
Octaaf 2
Mixtuur IV sterk
 
Nevenwerk: (C-g3)
Gedekt 8
Roerfluit 4
Quint 3
Gemshoorn 2
Terts 1 3/5
Dulciaan 8
Pedaal: (C-f1)
Subbas 16
Gedekt 8


3 koppels
 
   
   

Home
Naar vorige situatie (vóór de kerkrenovatie in 2006)
Terug naar vorige pagina / to last page / Zurück