Leeuwarden, Sint Dominicuskerk, Hoofdorgel

Foto’s: S. Derks

Het orgel is in 1866 gebouwd voor de oude R.K. Dominicuskerk door de Gebr. Adema uit Leeuwarden.
In 1922 zijn enkele wijzigingen uitgevoerd door dezelfde firma.
In 1937 is het orgel door de firma Valckx & Van Kouteren overgeplaatst (en gemoderniseerd) naar de nieuwgebouwde Dominicuskerk.
Achter het nieuwe (1937) onder organisten genoemde ’tandenborstelfront’ is het oude orgel nog goed terug te vinden.
Na elektrificatie van de tractuur zijn de sleepladen behouden. De klavieromvang werd uitgebreid, en daarom zijn in het
orgel aparte laden te vinden voor de toen bijgeplaatste pijpen. De windvoorziening is in de toren geplaatst.
Dit orgel is het enige Adema-orgel in Leeuwarden dat redelijk bewaard is gebleven. Het front van het orgel in de vorige Dominicuskerk
is bewaard gebleven en is terug te vinden in Ferwerd.
Voor de koorzang is voor in de kerk een van Dam orgel geplaatst. De dispositie van het hoofdorgel:

Hoofdwerk C-g3:
Bourdon 16
Prestant 8
Viola 8
Roerfluit 8
Quintadeen 8
Octaaf 4
Roerfluit 4
Quint 3
Octaaf 2
Mixtuur 3-4 st.
Cornet 5 st.
Trompet 8 b/d

Zwelwerk C-g3:
Vioolprestant 8
Salicionaal 8
Voix Caelestis 8
Holpijp 8 b/d
Gemshoorn 4
Quint 3
Gemshoorn 2
Terts 13/5
Hobo 8

Pedaal C-f1:
Subbas 16
Octaafbas 8
Violon 8
Open Fluit 4
Trombone 16

Speelhulpen:
I+II, I+II 4′, I+II 16′
P+I, P+II
2 vrije comb.
TA, zweltrede
diverse vaste combinaties
diverse oplossers