Lelystad, GKV De Lichtbron

Foto’s: jancoschout@solcon.nl © 2006

Persbericht GKV De Lichtbron: Officiële ingebruikname Verschueren-/Steendamorgel in ‘De Lichtbron’

Op woensdag 29 maart neemt de Gereformeerde Kerk aan de Pauwenburg 170 in Lelystad een ‘nieuw’ orgel in gebruik. Het zgn. Verschueren-/Steendamorgel is in de afgelopen weken in het kerkgebouw opgebouwd en geïntoneerd. Tijdens een feestelijke bijeenkomst, die om 20.00 uur begint zal het orgel officieel door de orgelbouwer aan de kerk worden overgedragen en in gebruik worden genomen. Organist en adviseur Peter Eilander zal het orgel bespelen en er zullen een aantal liederen in samenzang met orgelbegeleiding worden gezongen.

Historie
Het orgel is afkomstig uit de Adventkerk te Amstelveen waar het in 1962 werd geplaatst door orgelbouwer Verschueren te Heythuysen. De Adventkerk werd in januari 2001 afgebroken en het orgel ging over in handen van orgelmakerij Steendam te Roodeschool.
In de afgelopen jaren nam het aantal leden van de Gereformeerde Kerk (‘De Kandelaar’) te Lelystad zo toe, dat men plannen ging maken voor
een nieuw kerkgebouw.
De orgelcommissie van de kerk heeft toen voorgesteld het uit de Amstelveense Adventkerk afkomstige Verschueren orgel mee te nemen in de studie voor nieuwbouw. Omdat men een modern kubusachtig gebouw voor ogen had paste het Verschueren orgel daar mooi in.
Op 9 februari 2004 wordt de eerste paal geslagen voor het nieuwe kerkgebouw ‘De Lichtbron’ in de Landerijen te Lelystad en in dat zelfde jaar besluit men het Verschueren orgel aan te schaffen.
Vanaf de feestelijke ingebruikname van het kerkgebouw op 4 september 2004 heeft de kerk gebruik gemaakt van een elektronium.

Ingrijpende restauratie
In juli 2005 is bij orgelmakerij Steendam te Roodeschool de restauratie gestart.
De orgelmakerij heeft het orgel in haar werkplaats volledig opgebouwd en waar nodig zijn mechanieken verbeterd en aangepast. Mede omdat in
het nieuwe kerkgebouw hoofd- en rugwerk wat dichter op de pedaalkast zouden komen te staan. Tevens werd het orgel in de nieuwe kleuren, wit met grijstinten geschilderd. Ook werden op het rugwerk en pedaal de samenstelling van de stemmen gewijzigd.
Op maandag 27 februari kwam het orgel aan bij het nieuwe kerkgebouw en nog diezelfde dag werd gestart met de opbouw. Het orgel is in het gebouw op een bordes geplaatst van 1,5 meter hoog en reikt dan tot het 8 meter hoge dak. Ruim 2 weken is men vervolgens bezig geweest met de intonatie. Hierbij worden meer dan 1200 pijpen en pijpjes op karakter en sterkte gebracht. Als adviseur van de orgelcommissie trad organist Peter Eilander op.
Verrijking
Peter Eilander zal op de avond van ingebruikname het orgel bespelen. Orgelbouwer Steendam zal ook een toelichting geven hoe het mechanisch pijporgel is samengesteld en hij zal dat ook laten horen.
De orgelcommissie is er van overtuigd dat dit 20 stemmen tellende orgel een verrijking van het Flevolandse orgelbezit mag worden genoemd.
Op zaterdag 22 april a.s. zal er een open dag georganiseerd waarop orgelliefhebbers in de gelegenheid worden gesteld het orgel te beluisteren of te bespelen.
Kerkdiensten waarin het orgel wordt bespeeld zijn iedere zondag te beluisteren via de website van de Gereformeerde kerk te Lelystad www.Pauwenburg.nlVoor meer informatie over het orgel kan contact worden opgenomen met de orgelcommissie, tel. 0320-241 377

In 2020 is de dispositie gewijzigd door Sicco Steendam. De Basson 16 van het pedaal is vervangen door een Klaroen/Trompet 4’. Het registerplaatje vermeldt echter schalmey 4’.

De wijziging is uitgevoerd door Steendam.

Dispositie:

Hoofdwerk: C – g3
Prestant 8′
Bourdon 8′
Octaaf 4′
Open Fluit 4′
Quint 2 2/3
Octaaf 2′
Mixtuur IV-V
Trompet 8′
Tremulant

Rugwerk: C – g3
Holpijp 8′
Prestant 4′
Roerfluit 4′
Nasard 2 2/3
Nachthoorn 2′
Terts 1 3/5
Dulciaan 8′
Tremulant

Pedaal:
Subbas 16′
Octaaf 8′
Gedekt 8′
Octaaf 4′
Klaroen/Trompet 4′ (op registerlabel staat Schalmey)

3 koppels:
Hoofdwerk – Rugwerk
Pedaal – Hoofdwerk
Pedaal – Rugwerk