Linschoten, Hervormde Sint Janskerk

Foto’s: Willemijn Hissink © 2013

In Linschoten werd in 1828 een orgelkas gemaakt door Abraham Meere om een kabinetorgel te omsluiten. Het kabinetorgel was van ouder datum en onbekende makelij. In 1911 verving K.P. van Ingen de mechaniek van dit instrument door een pneumatische. Sanders maakte in 1928 een nieuw binnnenwerk in de kas van Meere. Dit binnenwerk is in 1971 weer vervangen door een nieuw van Blank, gebouwd onder advies van Lambert Erné. Kas en frontpijpen bleven ook hierbij behouden. Na de dood van Lambert Erné nam diens zoon Hans het adviseurschap over. De frontpijpen uit 1828 zijn bij de bouw aangesloten op de windlade.

In 2012 werd het orgel gerestaureerd door de firma Van Rossum. Deze restauratie is mede nodig vanwege een verzakking de orgelgalerij, die ook zal worden gerepareerd. Bij de restauratie wordt de intonatie herzien, en verder wordt de Sifflet 1′ van het tweede manuaal vervangen door een Trompet 8′, vervaardigd in de stijl van Abraham Meere. Op 15 juni 2012 is het orgel weer in gebruik genomen. Het orgel wordt hierbij bespeeld door diverse organisten. Adviseur bij de restauratie was Cees van der Poel.

Het sleepladen-orgel is geheel mechanisch en is gestemd in de stemming van Jan van Biezen. De toonhoogte is a’ = 440 Hz.

Dispositie:

Manuaal I: C – g”’    Manuaal II: C – g”’    Pedaal: C – f’   Koppelingen:  
Prestant 8′ Holpijp 8′ Bourdon 16′ Pedaal – Manuaal I
Roerfluit 8′ Roerfluit 4′     Pedaal – Manuaal II
Octaaf 4′ Octaaf 2′     Manuaal I – Manuaal II
Gemshoorn 2′ Sifflet 1′        
Mixtuur IV-V sterk Sesquialter II sterk (vanaf g)