Łódź, Kościół Najświętszego Serca Jezusowego

Foto: Onbekend

Het sleepladen-orgel met elektrische tractuur in de Kościół Najświętszego Serca Jezusowego in Łódź (Województwo Łódzkiego)is in de jaren 1992-1997 gebouwd door Marian Sordyl, Antoni Góralczyk en de firma Kasprowicz.

Dispositie:

Glówny Manuał: C – c4 Pryncypał 16′, Burdon 16′, Pryncypał 8′, Gamba 8′, Flet Kryty 8′, Oktawa 4′, Blokflet 4′, Flet Poprzeczny 4′, Kwinta 2 2/3′, Superoktawa 2′, Flet Leśny 2′, Kornet 2-5x (2 2/3′), Mikstura 5x (2′), Cymbel 4x (1′), Trąbka 16′, Trąbka 8′, Trąbka Horyzontalna 8′, Trąbka 4′.
Pozytyw: C – c4 Pryncypał Skrzypcowy 8′, Gemshorn 8′, Flet Rurkowy 8′, Kwintadena 8′, Pryncypał 4′, Flet Kryty 4′, Holflet 4′, Oktawa 2′, Blokflet 2′, Superkwinta 1 1/3′, Róg Nocny 1′, Sesquialtera 2x (2 2/3′), Szarf 5x (1 1/3′), Dulcjan 16′, Krummhorn 8′, Klarnet 8′, Tremolo.
Manuał III (żaluzja): C – c4 Pryncypał Drewniany 8′, Flet Harmoniczny 8′, Flet Kryty 8′, Salicet 8′, Vox Coelestis 8′ (vanaf c°), Kwinta 5 1/3′, Fugara 4′, Dulcjana 4′, Trawersflet 4′, Tercja 3 1/5′, Nasard 2 2/3′, Róg Nocny 2′, Tercja 1 3/5′, Septnon 1 1/7’+8/9”, Mikstura 3x (2′), Obój 8′, Szałamaja 4′, Tremolo.
Pedał: C – g1 Subkontrabas 32′, Pryncypałbas 16′, Violonbas 16′, Subbas 16′, Kwintbas 10 2/3′, Oktawbas 8′, Cello 8′, Flet kryty 8′, Tercbas 6 2/5′, Charałbas 4′, Flet otwarty 4′, Pryncypał 2′, Mikstura 5x (2 2/3′), Puzon 16′, Trąbka 4′, Trąbka 8′.
Koppelingen: Manuał I – Manuał II, Manuał I – Manuał III, Manuał II – Manuał III, Pedał – Manuał I, Pedał – Manuał II, Pedał – Manuał III.
Speelhulpen: 512 kombinacji “Setzer”.