Murraysburg, Nederduits Gereformeerde Kerk

Foto: Ansichtkaart

In de Nederduits Gereformeerde Kerk in Murraysburg (Wes-Kaap) staat een Engels pijporgel met gedecoreerde frontpijpen waarvan geen gegevens bekend zijn. Het is gebouwd in de Engelse stad Bristol.

Weet u iets over dit orgel? Stuur dan een mail naar info@orgelsite.nl