Nijkerk, Vredeskerk, Koororgel

Foto’s: © jancoschout@solcon.nl

Ter gelegenheid van het gouden jubileum van het kerkkoor werd in de Vredeskerk te Nijkerk in 1985 een koororgel geplaatst. Het orgel is gebouwd door Peter Bakker.
De dispositie:

Manuaal:
Holpijp 8
Fluit 4
Quint 3 (D)
Octaaf 2
Octaaf 1 (B)

Speelhulp: Wind-licht.