North Elmham, Church of Saint Mary

Foto: Marcel Pelt © 2019

In 1859 bouwde Mark Noble een kerkdraaiorgel voor de Church of Saint Mary in North Elmham (Norfolk). Het is omstreeks 1890 verplaatst naar een zijkapel aan de Noordzijde van de kerk. De orgelmaker die dit uitvoerde is onbekend. In 1953 is het orgel omgebouwd door Williamson & Hyatt. Zij verplaatsten het naar de zuidzijde van de kerk en plaatsten een elektrische windmotor. Ook hebben zij het orgel geherintoneerd. Later is het orgel gerestaureerd door W. & A. Boggis. Mr. Rodney Briscoe was de adviseur bij deze restauratie.

Dispositie:

Pedal
1 Bourdon 16
Great
2 Open Diapason 8
3 Stopped Diapason 8
4 Principal 4
5 Twelfth 2 2/3
6 Fifteenth 2
7 Mixture II 19.22
Swell
8 Open Diapason 8
9 Clarinet Flute 8
10 Salicional 8
11 Principal 4
12 Fifteenth 2
13 Sesquialtera III

Couplers:
Swell to Great
Great to Pedal