Oostende, Kapucijnenkerk Sint Franciscus, koororgel

Foto: Peter Ledaine.

Het Stan Arnauts-orgel van de Kapucijnenkerk

Het orgel werd in 2001-2002 gebouwd door Stan Arnauts uit
Kersbeek-Miskom. Het orgel kan worden bestempeld als een vroeg-baroktype, dat teruggaat op de polyfone noordelijke barokorgels van de 17de eeuw. Het orgel werd op ambachtelijke wijze vervaardigd, uit materialen die in de 16de eeuw gebruikelijk waren. De dispositie, de opbouw van de orgelkast en de stemming (Werckmeister) sluiten eveneens aan bij de 17de-eeuwse traditie. Het orgel is in de eerste plaats bedoeld om koor- en samenzang te begeleiden. Daarom is geopteerd voor pijpwerk met een hoog loodgehalte en vrij wijde pijpmensuren. Dit draagt bij tot de warme, zangerige klank van het instrument. Het orgel beschikt over één manuaal met zes registers en een aangehangen pedaal. Het pijpwerk is op zand gegoten en met de hand op dikte geschaafd.

De dispositie:

Manuaal (C – d3)
Holpijp 8
Prestant 4 (discant dubbelkorig)
Roerfluit 4
Octaaf 2 (discant dubbelkorig)
Quint 1 1/3
Mixtuur III-VII.

Pedaal (C – d1)
Aangehangen

Stemming: Werckmeister, a’= 440 Hz