Oosthem, Kerkelijk Centrum ’t Anker (Voormalige Gereformeerde Kerk)

Foto’s en info: Ad Fahner 2004

Ad Fahner: Het gerestaureerde orgel van de Geref. Kerk te Oosthem.

Op zaterdag 30 aug. 2003 werd met een concert door Jan Jongepier het geheel gerestaureerde
orgel weer in gebruik genomen.
Het instrument werd in 1840 gebouwd door orgelmaker Luitjen Jacob van Dam uit Leeuwarden voor de Doopsgezinde kerk te Heerenveen.
In 1900 werd het daar vervangen door een nieuw instrument van Bakker & Timmenga die het oude van Damorgel vervolgens verkochten aan de Geref. Kerk te Oosthem.
Bij de overplaatsing is het klavier verhuisd van achteren naar de rechter zijkant.

De dispositie is nog van 1840 en luidt als volgt:

Prestant 8’
Holpijp 8’
Viola di Gamba 8’ (in groot octaaf gecombineerd met de Prestant 8’)
Octaaf 4’
Fluit ‘d Amour 4’
Gemshoorn 2’
Cornet D 3-4 st.

Klavieromvang is: C – f’’’’ en die van het aangehangen pedaal C – f

Achter het orgel staan in een balgenkast drie spaanbalgen opgesteld.

De restauratie is uitgevoerd door de orgelmakers Flentrop uit Zaandam onder advies van Jan Jongepier te Leeuwarden. Schilder van der Velde heeft de oude kleur weer aangebracht.